Workshops

Massage Verdiepingsdag

 

Op zaterdag 23 n0vember is er weer een massage-verdiepingsdag.

Het thema is aanraken vanuit afstemming.

Afstemmen op de ander: hoe nabij kun je komen, welke afstand moet je in acht nemen? De behoefte aan persoonlijke ruimte verschilt per mens. Kun je dat respecteren, ermee omgaan? Wat doet nabijheid of afstand met jou? Afstemmen op jezelf: raak je een ander aan ‘om niet’, of doe je het omdat het jou een goed gevoel geeft? Bewustzijn hierover ontwikkelen helpt je om te onderscheiden wat van jou is en wat van de ander is. En dat maakt het contact met de ander transparanter. 

Met oefeningen en massage(opdrachten) gaan we met het onderwerp aan de slag. De cursusdag is toegankelijk voor mensen die ervaring hebben met massage.

 

Locatie: cursuscentrum De Poort, Moesstraat 20, Groningen

Tijd: 10.00 tot 17.30 uur.

Kosten: € 100,-, of € 85,- voor inkomens tot 1100 euro.

Aanmelding: Stuur een mail (https://emmaputman.nl/contact/) en maak het lesgeld over naar bankrekeningnummer: NL 33 INGB 000 320 54 70, t.n.v. M.E.J.T. Putman, o.v.v. massage-verdiepingsdag november.

Wil je graag meedoen maar zijn de kosten een belemmering, neem dan contact op voor overleg.