Healing en counseling

Energetische behandeling

Energetisch werk is verwant aan polariteitsmassage en richt zich zowel op het lichaam als op het energieveld rondom het lichaam. Een energetische behandeling kan helpen verstoringen van de balans in het lichaam op te merken en te reguleren.

Een massage kan voornamelijk fysiek zijn of meer energetisch. Door mijn handen op diverse plaatsen op je lichaam te leggen kan ik vaststellen waar de energie stroomt, zich ophoopt of vastgezet heeft. Vastgehouden energie, een disharmonie (bijvoorbeeld tussen denken en voelen of tussen voelen en handelen) of een ziekte laat zich al zien in de aura voordat zij het fysieke lichaam bereikt. Dat maakt het zinvol om ook de aura te betrekken bij een behandeling.
Met behulp van verschillende technieken, zowel fysiek als in de aura, kan de stroming weer op gang gebracht worden. Net als bij een massage is het effect van een energetische behandeling een grotere mate van ontspanning, meer balans en een directer contact met je potentieel.

Gesprek

Onder woorden brengen wat je bezighoudt, draagt bij aan verheldering van dat waar je tegenaan loopt. Als gesprekspartner help ik je te focussen op wat wezenlijk is voor jou. Het ontwarren van gevoelens en gedachten kan je een nieuwe kijk op jezelf geven.

Verwoorden wat je raakt, maakt dat er beweging kan ontstaan in je innerlijk. Gevoelens en gedachten zijn energie voordat je ze naar buiten brengt. Als je adem omzet in geluid, of dat nu woorden zijn, een lach of een snik, breng je letterlijk een stroom op gang en transformeer je energie naar materie. Iets naar buiten brengen – materialiseren – wil zeggen dat je ernaar kunt kijken. Onderscheid kunt maken tussen wie jij bent en wat je voelt of denkt en onderscheid tussen jezelf en de ander.

Uiting geven aan je ervaringen kan je ervaring veranderen en licht werpen op zaken waarover je eerder in het duister tastte. Het vergroot je bewustzijn en geeft inzicht in hoe je met jezelf en anderen omgaat.